PRADIKSAR Yudha XLII Menwa Mahakarta UPY 2018

PRA PENDIDIKAN DASAR YUDHA XLII RESIMEN MAHASISWA MAHAKARTA SATUAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
PERIODE 2018/2019

Resimen Mahasiswa adalah salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang komponen cadangan pertahanan negara yang diberikan pelatihan ilmu militer.
Sebelum pelatihan ilmu militer dilakukan calon anggota Resimen Mahasiswa perlu melaksanakan PRADIKSAR atau Pra Penididikan Dasar sebagai bekal untuk menempuh pelatihan militer di Dodik Bela Negara. Pelatihan – pelatihan tersebut bertujuan untuk membentuk calon generasi penerus bangsa dan negara guna mewujudkan generasi muda pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta membangunan bangsa, cinta tanah air, semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Dengan demikian terbentuk generasi muda Indonesia yang memiliki semangat juang nasonalisme yang tinggi dan melestarikan patriotisme.

Upacara Pembukaan PRADIKSAR Yudha XLII Resimen Mahasiswa Mahakarta Satuan Universitas PGRI Yogyakarta

Upacara Pembukaan PRADIKSAR Yudha XLII Satmenwa Mahakarta UPY

Continue reading